Consultancy

Telefonische bereikbaarheid
Hoe bereikbaar is uw bedrijf? En wordt uw klant te woord gestaan zoals u dat wenst? Personal Touch kan dit voor u onderzoeken en een bereikbaarheidsplan opstellen. Het inzicht dat u hiermee verkrijgt, is het begin van het optimaliseren van uw processen en uw service naar de klant. Ook in dit vervolgtraject kan Personal Touch u uitstekend van dienst zijn.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in de callcenter branch is hoog: 7-10 %. Met dit hoge ziekteverzuim gaan hoge kosten gepaard! Vaak wordt het verzuim veroorzaakt door ‘slecht’ management: geen communicatie en de aandacht is hoofdzakelijk gericht op winst/omzet en techniek waarbij de mensen worden vergeten. Personal Touch pakt daarom de bron aan; goed management en een goede communicatie waarbij de Personal Touch centraal staat. Tevens verzorgen wij reïntegratie van medewerkers die uit de roulatie zijn geraakt. Bij de bedrijven waar Personal Touch werkzaam is geweest, wisten wij het ziekteverzuim te laten dalen naar 2 tot 5%! Uiteraard zijn er nog vele andere aspecten van de customer service branche waarop wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

Customer Relationship Management (CRM)
Gedreven door aanhoudende concurrentie en een voortdurende noodzaak tot kostenbesparingen dienen contactcenters zich bewust te zijn van de eigen performance en waarden van hun klanten. Veel customer contactcenters zijn daarom momenteel bezig met het inrichten van CRM werkwijzen en CRM systemen. Voor het uitvoeren van een CRM-strategie moet een lastige spagaat gemaakt worden tussen het pakket selecteren en implementeren én het inspireren van de medewerkers om er mee om te gaan (Lees ons Telecommerce artikel over dit onderwerp). Vaak wordt hierbij voorbij gegaan aan het feit dat medewerkers ook met de systemen moeten kunnen en vooral wíllen werken. CRM met de M van medewerker!

Personal Touch kan u van dienst zijn bij het maximaliseren van het rendement van uw investeringen in ICT. Door advisering op het gebied van CRM en de wijze waarop uw medewerkers optimaal kunnen werken met de klant en uw CRM pakket. Wij integreren CRM als “way of life” in uw bedrijfscultuur. Personal Touch heeft ervaring met implementaties van CRM als “way of life” uitgaande van het principe dat een succesvolle CRM-strategie gebaseerd moet zijn op twee pijlers:

  • Mens en organisatie
  • ICT

Personal Touch kan u helpen om het effect van deze ICT-ontwikkelingen op medewerkers in goede banen te leiden en de technologie, processen en de mensen weer in evenwicht te brengen.

Menu