Copyrights Personal Touch

Alle rechten berusten bij Personal Touch, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in www.PTMS.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten

Menu