Disclaimer

Personal Touch heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Toch kan het gebeuren dat, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, bepaalde informatie verouderd is en/of niet correct is en/of dat er informatie ontbreekt. Personal Touch Management Solutions BV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Personal Touch staat er niet voor in dat de informatie van deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de website. De inhoud van deze website mag niet openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Personal Touch. Bij inhoud betrokken bij derden is de bron geplaatst. Indien dit abusievelijk achterwege gelaten zou zijn, dient de rechthebbende dit kenbaar te maken aan Personal Touch waarna Personal Touch dit per omgaande zal corrigeren.

Menu