Privacy Policy

Personal Touch hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van de website. Wederzijds vertrouwen is tenslotte de basis voor een goede relatie. Ons privacy beleid is daar op aangepast en voldoet uiteraard ook aan alle eisen die de wetgever hieraan stelt. Privacy-gevoelige informatie die iemand stuurt naar Personal Touch, per e-mail of via de website, wordt met het grootste vertrouwen behandeld en zal onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld. Privacy-gevoelige informatie die u verstuurt naar Personal Touch, per e-mail of via de website, wordt alleen gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om u te informeren over voor u relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten van Personal Touch. Als u verder geen prijs stelt op informatie over producten en/of diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Personal Touch Management Solutions t.a.v. afd. Marketing & Communicatie, Graaf Janlaan 20, 3708 GM in Zeist. Personal Touch zal uw gegevens onder geen beding aan derden ter beschikking stellen.

Menu