De visie van Personal Touch

Persoonlijke aandacht, de Personal Touch, is een van de belangrijkste aspecten van het managen van teams.

De basis van een succesvol team of het slagen van een veranderingstraject is een heldere en duidelijke managementstijl waarin oprechtheid en eerlijkheid zeer belangrijk zijn. Wij geloven in het goed begeleiden en persoonlijk motiveren van medewerkers (o.a. door coaches en seniors). Een Personal Touch-manager besteedt daarom minimaal 60% van de tijd aan het team. Hij is een coach die motiveert door plannen te maken, door de doelstellingen levend te houden, door positieve feedback te geven bij goede prestaties, en hij is iemand die met ondermaatse resultaten geen genoegen neemt. Hij confronteert en waardeert waarbij de focus ligt op het behalen van positieve resultaten.

Menu